การลดน้ำหนักด้วย เอช ซี เอ เอส-เอ็กซ์

การลดน้ำหนักด้วย เอช ซี เอ เอส-เอ็กซ์


 

ในสังคมปัจจุบันภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือที่เรียกว่าอ้วนเริ่มพบมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากกรรมพันธุ์ จากโรคประจำตัวบางอย่าง จากการใช้ยาบางชนิด รวมถึงความไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับจากอาหารกับพลังงานที่ใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ  ในอดีตการรับประทานอาหารมีความสมดุลมากกว่าปัจจุบัน  โดยไม่เน้นในเรื่องแป้ง น้ำตาล ไขมัน มากเกินความจำเป็น  แต่ในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน ทำให้อาหารที่ผลิตออกมาขายเน้นที่ความอร่อยมากกว่าเน้นที่เรื่องสุขภาพ 

อีกทั้งเวลาที่เร่งรีบที่ทำให้เรามีเวลาในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์น้อยลง ทำให้ประชากรในโลกประสบปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินและโรคที่มีสาเหตุจากความอ้วนอันทุกข์ทรมานมากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรคข้อ โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ความอ้วนเกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับพลังงานมากกว่าที่ร่างกายต้องใช้ หรือ การใช้พลังงานน้อยเกินไปเป็นผลให้เกิดการสะสมพลังงานที่เหลือใช้ในรูปไขมันทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ

 ดังนั้น วิธีการลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนที่ได้ผลดีและปลอดภัย คือ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพลังงานที่ใช้และควบคุมอาหารหรือลดพลังงานที่ได้รับนั่นเอง

 

  • รับประทานอาหารได้ลดลง โดยไม่หงุดหงิด
  • ลดการสะสมไขมันจากการับประทานอาหารที่มากเกินความจำเป็น
  • เพิ่มการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกาย

 

 

HCA-SX เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ และนักโภชนาการชั้นนำของสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกใด้พยายามคิดค้นหาสาเหตุและวิธีป้องกันและบรรเทาปัญหาเรื่องความอ้วนและน้ำหนักเกินที่ปลอดภัยและได้ผล จนได้พบสาเหตุและวิธีที่ดีในการควบคุมน้ำหนักตัวที่เน้นการควบคุมอาหารอย่างเป็นไปตามธรรมชาติที่ทำได้จริงและปลอดภัย

โดยจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ทำให้ทราบว่าไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด (Hydroxy citric acid) หรือ เอช ซี เอ (HCA)  คือสารสำคัญที่อยู่ในพืช  ผัก  ผลไม้ ชนิดต่างๆที่รับประทานในชีวิตประจำวัน  มีหน้าที่สร้างความสมดุลให้กับร่างกายในเรื่อง น้ำหนักตัวและไขมันในเลือด  จึงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่โดยนำโพแทสเซียม (K)   ไปทำปฎิกริยากับ HCA เกิดเป็น HCA-SX (เอช ซี เอ เอส-เอ็กซ์) หรือ ไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด เอส-เอ็กซ์ (Hydroxy citric acid – SX) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ ทำให้ร่างกายสามารถนำ HCA ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพมากกว่าปกติประมาณ 3 เท่า ทำให้อาหารประเภทข้าวและแป้งต่างๆ ที่รับประทานเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล (glucose)  และไกลโคเจนแทนการเปลี่ยนเป็นไขมัน ซึ่งไกลโคเจนคือพลังงานสำรองพร้อมใช้   ดังนั้นเมื่อร่างกายมีไกลโคเจนสะสมมาก  จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ และไม่ทำให้เกิดความหิว หรือความอยากอาหาร ซึ่งเป็นที่มาของการรับประทานอาหารได้น้อยลง น้ำหนักจึงค่อยๆ ลดลงด้วย จึงนับว่าเป็นการลดน้ำหนักโดยวิธีควบคุมอาหารอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและปลอดภัย 

HCA-SX ยังมีงานวิจัยรองรับในเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันที่สะสมไว้ในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีไขมันสะสมลดลง


นอกจากนี้ HCA-SX ยังช่วยเพิ่มระดับซีโรโทนินในหนูทดลอง ซึ่งซีโรโทนิน (Serotonin) เป็นสารสื่อประสาทที่ควบความหิว และความสุข การที่มีซีโรโทนินในปริมาณที่สูงจะทำให้ร่างกายมีความสุข และไม่รู้สึกหิว ดังนั้น HCA-SX จึงถือเป็นทางเลือกในการลดน้ำหนักที่ดี ปลอดภัย และไม่ทำให้หงุดหงิดจากการอดอาหารอีกด้วย 

ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructooligosaccharides)

ไฟเบอร์หรือใยอาหารจากผักและผลไม้ ที่ช่วยให้อิ่มท้องและมีส่วนช่วยในการขับถ่าย และยังเป็นพรีไบโอติก อาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้จึงเป็นการปรับสมดุลในลำไส้ด้วย นอกจากนี้ไฟเบอร์ชนิดนี้ยังมีผลในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ส่งผลให้ความรู้สึกอยากรับประทานอาหารลดลงได้

ลูกพีช (Peach)
ผลไม้ที่มีสีเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอม ซึ่งลูกพีชมีใยอาหารและอุดมไปด้วยวิตามินซี กรดโฟลิก เบตาแคโรทีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งล้วนแต่เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าต่อระบบทางเดินอาหารและร่างกาย 

ซูคราโลส (Sucralose)
สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน ทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติที่ดีขึ้นทำให้เกิดความสดชื่น แต่ยังคงให้รสชาติหวานและไม่มีรสขมติดลิ้น ซูคราโลสมีลักษณะเป็นผลึกแข็งสีขาวร่วน ละลายน้ำได้ดีและสามารถใช้ปรุงอาหารร้อนบนเตาได้โดยไม่สูญเสียความหวาน 

องค์การอนามัยโลก(WHO)และองค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้การยอมรับความปลอดภัยของซูคราโลสตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ทำให้ประเทศต่างๆมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เช่น แคนาดา อเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป ได้ให้การยอมรับการใช้สารนี้ในอาหาร และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

มีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของซูคราโลสมากกว่า 100 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของซูคราโลสต่อสิ่งแวดล้อมอีกกว่า 40ชิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าซูคราโลสไม่มีผลต่อระบบนิเวศน์ การศึกษาด้านความปลอดภัยของซูคราโลสมีการศึกษาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาเรื่องเภสัชจลนศาสตร์ การก่อกลายพันธุ์ ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์ ผลต่อทารกในครรภ์ ผลต่อการเกิดมะเร็ง ผลต่อระบบประสาท และผลต่อระบบภูมิต้านทาน จากการทดลองซูคราโลสในระดับต่างๆไม่พบความเป็นพิษ และไม่เป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งผลนี้ก็คล้ายคลึงกับสารประกอบอื่นๆที่ดูดซึมยาก 

แม้ว่าโครงสร้างของซูคราโลสจะคล้ายกับน้ำตาล แต่ก็ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือระดับอินซูลิน และไม่ทำให้ฟันผุ จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

 

 

Easles

 

 

 

อีสเลส เครื่องดื่มรสพีช 10% (ตรา กิฟฟารีน)

วิธีรับประทาน : เพื่อรสชาติที่ดี ควรแช่เย็น เขย่าขวดก่อนดื่ม

ขนาดบรรจุ 6 ขวด x 50 มล.

คำเตือน : ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีตะกอน เพราะผลิตจากผลไม้ธรรมชาติ

รหัสสินค้า: 37332
ราคา: 504 บาท

ลดน้ำหนักขั้นเทพ

 

สมัครกิฟฟารีนออนไลน์

 

17-08-2013 8-09-02 AM

17-08-2013 8-10-00 AM

942645_196040163891724_1231107198_n

17-08-2013 8-22-21 AM

สมัครกิฟฟารีนออนไลน์

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Skip to toolbar