อาหารมีผลต่อสมองเราอย่างไร

เมื่อมันเป็นเรื่องการกัด เคี้ยว และกลืน การเลือกของคุณมีผลโดยตรงและยาวนานต่ออวัยวะที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของร่างกาย ซึ่งก็คือสมองของคุณ แล้วอาหารอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหลังจากอาหารเที่ยง หรือรู้สึกกระสับกระส่ายในตอนกลางคืน มีอา นาคามูลิ พาคุณเข้าไปในสมองเพื่อหาคำตอบ

สอนโดย Mia Nacamulli, แอนนิเมชั่นโดย Private Island

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar