แสงเป็นอนุภาคหรือคลื่น

เราจะอธิบายอย่างถูกต้องแม่นยำได้หรือไม่ว่าแสงเป็นคลื่นจริง ๆ หรือเป็นแค่อนุภาค ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างนั้นหรือ ในส่วนที่สามของชุดการบรรยายเรื่องแสงและสีของเขา คอล์ม เคลเลเฮอร์ อธิบายความเป็นคลื่น-อนุภาค และความสัมพันธ์ของมันว่าเราสามารถเห็นแสง และสีได้อย่างไร

สอนโดย Colm Kelleher, แอนนิเมชั่นโดย Nelson Diaz

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar