เราได้กลิ่นได้อย่างไร

มนุษย์วัยผู้ใหญ่จำแนกกลิ่นได้ถึง 10,000 กลิ่น เราใช้จมูกคิดว่าจะรับประทานอะไร ซื้ออะไร หรือคิดว่าต้องอาบน้ำเมื่อไหร่ แต่โมเลกุลในอากาศแปรเป็นกลิ่นในสมองเราได้อย่างไร เอเวเล็ท เผยการเดินทางของกลิ่นผ่านเยื่อบุรับกลิ่นของเราและอธิบายว่าเหตุใดกลิ่นจึงขึ้นอยู่กับผู้ได้กลิ่น

สอนโดย Rose Eveleth, แอนนิเมชั่นโดย Igor Coric.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar