ห้าศาสนาสำคัญของโลก เข้าใจได้ใน 10 นาที

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะพยายามหาคำตอบให้คำถามจำพวก “เรามาจากไหน” และ “ฉันจะใช้ชีวิตให้มีความหมายได้อย่างไร” คำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่เช่นนี้เป็นแกนของศาสนาสำคัญของโลกห้าศาสนา แต่ทั้งห้าศาสนาไม่ได้สัมพันธ์กันเพียงแค่ความศรัทธาเท่านั้น จอห์น เบลไลมีย์อธิบายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกันของศาสนาฮินดู, ศาสนายูดาห์, ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม

สอนโดย John Bellaimey, แอนนิเมชั่นโดย TED-Ed.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar