ทำไมคู่แข่งขันจึงมักจะเปิดร้านค้าอยู่ใกล้ๆกัน 

ทำไมสถานีบริการน้ำมัน ร้านกาแฟ และร้านอาหารจึงอยู่รวมกันในจุดๆเดียว เช่นเดียวกับการแข่งขันของญาติทั้งสองในการแย่งอำนาจบนธุรกิจขายไอศครีมณ.ชายหาดเล็กๆแห่งหนึ่ง ค้นหาว่า “ทฤษฏีเกมส์” (game theory) และ “จุดดุลยภาพของแนช” (the Nash Equilibrium) กำหนดจุดเหล่านี้ได้อย่างไร

สอนโดย: Jac de Haan, แอนนิเมชั่นโดย Luke Rowsell.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar