ล่ามสับเปลี่ยนระหว่างสองภาษาในเวลาเดียวกันได้อย่างไร

ภาษาเป็นสิ่งที่ซับซ้อน และเมื่อแนวคิดแบบนามธรรมและหรือความหมายที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตกหล่นไประหว่างแปล ผลที่ตามมาอาจเป็นหายนะ เมื่อพูดถึงเรื่องความซับซ้อนของภาษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสื่อสารผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างไร อีวานโดร เมกาเลียส อธิบายว่าคำตอบส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถและการฝึกฝนของล่ามทั้งหลายในการก้าวข้ามกำแพงระหว่างภาษา

สอนโดย Evandro Magalhaes, แอนนิเมชั่นโดย Andrew Foerster

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar