Holistic Wellness (2)

สุขภาพดี ใจสร้างได้

(บทความนี้ย่อและสรุปจากหนังสือชื่อเดียวกันนี้เลย
โดยคุณมนตรี ภู่มี)

  

  สมดุลที่ขัดกับหลักเหตุผล

 • เราจะไม่เจ็บปวดมาก ถ้าไม่เคยรู้สึกสบายมาก่อน
 • โรคเรื้อรังคือการเสียสมดุลไป จนมีการปรับตัวที่ผิดวิธีจนสมดุลเสียไปอย่างถาวร
 • คนที่หลบเลี่ยงปัญหาเก่ง ยิ่งเกิดวงจรเลวร้ายได้มากขึ้น
 • หยางเกิน ต้องลดหยาง ไม่ใช่ไปเพิ่มหยิน

เหนือกว่าชีวเคมี

 • วัตถุทุกชนิดในจักรวาลนี้ ทั้งที่มีและไม่มีชีวิตจิตใจ สามารถแสดงตัวออกมาได้ใน 2 ลักษณะ คือ
  แง่ที่เป็นสสาร และแง่ที่เป็นพลังงาน
 • วิทยาศาสตร์มองร่างกาย ระบบประสาท กระแสประสาท เซลล์ เป็นระบบสารเคมี
 • แล้วทำไมยาเดียวกันรักษาได้ผลต่างกันในบุคคลต่างกัน เวลาต่างกัน สถานที่ต่างกัน
 • ตะวันตก – คนไข้ = รถ , หมอ = ช่างซ่อมรถ , โรงพยาบาล = อู่ซ่อมรถ
 • ตะวันออก – คนไข้ = สิ่งมีชีวิตที่มีพลังในตัวเอง
 • อาการป่วยเป็นผลมาจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
  คนไข้มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ขัดกับหลักธรรมชาติ จนชี่ไหลเวียนผิดปกติ
  สะดุดติดขัด จนไม่สามารถเยียวยาตนเองได้ตามปกติ

   กาย – จิต  สัมพันธ์

 • อาการป่วยนอกจากจิตสำนึกแล้วอาจเกิดจากจิตใต้สำนึก ที่คนป่วยก็อาจไม่รู้ตัวด้วย
 • ไม่ว่าคนไข้จะแสดงอาการป่วยออกมาอย่างไร ก็ไม่สามารถทำให้ปัจจัยทางจิตใจ และอารมณ์คลายตัวลงจนหายป่วยได้
 • การรักษาใจ > สมาธิ > ส่งผลถึงร่างกาย
 • การรักษาร่างกาย > ไทเก็ก > ส่งผลถึงจิตใจ

จุดแห่งพลังชีวิต

 • ตะวันออกเชื่อว่า มีจุดเชื่อมระหว่าง ร่างกายและจิตใจ สุขภาพดีและป่วย
 • จุดเชื่อม = พลัง = ชี่ , ปราณ = พลังชีวิต
 • ให้ความสำคัญไปถึงภาวะที่แม้ไม่เจ็บป่วย แต่รู้สึกไม่ค่อยปกติ
 • เราไม่ได้หายใจเอาเพียงอากาศเข้าไปเท่านั้น แต่ยังสูดเอาพลังงาน จากภายนอกเข้าไปด้วย
 • จุดเชื่อมต่อพลัง ณ ตำแหน่งต่างๆบนร่างกายที่ว่านั้นคือ จุดฝังเข็ม

วิญญาณในใจ

 • ไม่เคยเห็น จึงไม่เชื่อ
 • บางคนเอาจเคยเห็นและเชื่อแล้ว แต่สิ่งนั้นอาจไม่มีอยู่จริง
 • ความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิดเฉพาะตัว จะจริงหรือไม่จริง ก็แต่เฉพาะกับคนนั้นเท่านั้น อาจไม่จริงสำหรับคนอื่นก็ได้
 • ต้องแยกระหว่างสิ่งที่เป็นจริง กับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง
 • วิญญาณ = ความรับรู้ = ประสาทสัมผัส
 • ความฝันนั้นเกิดจากความปรารถนาโดยไม่ใช่เหตุผล เกิดจากใจไม่ใช่ความคิด
 • ประสาทสัมผัสที่หก = ตัวรับคลื่น (ความรู้สึก + จิตใต้สำนึก)

ความคิด อัจฉริยะ หรือปิศาจ?

 • กิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจำวัน ทำโดยจิตใต้สำนึก
 • ความสามารถพิเศษที่ทำได้โดยจิตใต้สำนึกที่ควบคุมไม่ได้ อาจถูกเรียกว่า “พรสวรรค์”
 • เราแทบไม่สามารถแยกได้ว่า ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นความจริงที่เราคิดขึ้น หรือเป็นแค่เพียงการแสดงของจิตใต้สำนึก
 • จิตสำนึกที่ไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่จิตใต้สำนึกรู้ อาจนำไปสู่ความขัดแย้งกันเองได้

   ภาษาของความคิด

 • วิธีคิด หรือ ภาษาทางใจ ทำให้ความเข้าใจของคนเราแตกต่างกัน แม้จะพูดเรื่องเดียวกัน
 • ภาษา เป็นเพียงการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ใช่การเรียนรู้เป็นไปเองตามธรรมชาติ
 • ภาษาที่ใช้สื่อความหมาย ยังก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก ทางจิตใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนด้วย
 • จิตใจของเราจะมีภาษาของตนเอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้กันในโลกที่เป็นจริงภายนอกเลย
 • จิตสำนึกของเราตามปกติเหมือนน้ำใส แต่เมื่อมีความคิดปรุงแต่ง(จากจิตใต้สำนึก) โดยไม่รู้ตัว
  ก็เหมือนถูกน้ำสีสันต่างๆ ผสมไปทีละน้อย
 • จิตใต้สำนึกมีภาษาเป็นของตนเองซึ่งอาจขัดแย้งกับจิตสำนึกได้

  “เรื่องเล่า” ภาษาของจิตใต้สำนึก

 • การฟัง/อ่านเรื่องเล่า ทำให้เราสามารถค้นพบคำตอบของตนเองได้
 • จุดประสงค์ของเรื่องเล่า นิทาน ไม่ได้เป็นข้อมูลสำหรับคนภายนอกเท่านั้น
  แต่เพื่อปลุกเร้ากระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นในตัวเราด้วย
 • เรื่องเล่าที่ดีต้องสื่อสารเข้าไปในระดับจิตใต้สำนึกได้ด้วย

   โรคการแสดง

 • การเสแสร้งแกล้งทำ การแสดง ทำให้เราต้องสูญเสียความเรียบง่ายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
 • เมื่อเรารู้อะไรมากเท่าไหร่ ก็จะกลายเป็นว่ารู้อะไร แต่ไม่รู้ว่าอย่างไร เช่น รู้ว่าขับรถแต่ไม่รู้ว่าขับอย่างไร
  เพราะเป็นความรับรู้ของจิตใต้สำนึกไป
 • เรายังเสแสร้งแกล้งแสดงแม้กับตัวเราเอง
 • ปัญหาคือเราแยกไม่ออกระหว่าง ความจริง vs การแสดง

ปัญหา : การออกกำลังใจ

 • ปัญหาหลายอย่าง สิ่งสำคัญอาจไม่ใช่การจัดการกับปัญหาภายนอก
  แต่กลับเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาจัดการภายในตัวเราเองมากกว่า (การทำใจ)
 • การทำใจ = การปรับสภาพจิตใจให้มีความสงบมั่งคงพอที่จะมองหาทางแก้ไขปัญหา
 • หลายครั้ง วิธีแก้ปัญหานั่นเองที่มักเป็นตัวการสร้างปัญหาให้เกิดแก่เรา
 • ปัญหาที่เราพบเปรียบเป็นการออกกำลังใจ ฝึกบ่อยๆปัญหาเยอะ เกิดความชำนาญ
 • ปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางแก้ จริงๆเป็นเพราะเราขาดความชำนาญในการรับมือกับปัญหา
  และการรับมือกับตัวเอง
 • ความหวัง + กำลังใจ = สิ่งสำคัญที่สุดต่อการแก้ปัญหาในทุกรูปแบบ
 • เราไม่อาจมั่นใจว่าเสียงกระซิบเตือนจากภายใน เชื่อได้หรือไม่ เราต้องทำจิตใจให้สงบก่อน
 • ปัญหาที่เราต้องพบเจอนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองปัญหานั้นอย่างไร
 • เรื่องผิดพลาดก็เป็นแค่โอกาสที่จะทำให้ดีกว่าเดิมในครั้งต่อไป

เหนือกว่าสมองสองซีก

 • เราอาจไม่สามารถใช้ตรรกะหรือเหตุผลใดเข้าช่วย เพื่อให้ได้ผลการรับรู้ที่ต้องการ
  แต่เราก็ยังหาคำตอบออกมาได้โดยใช้จินตนาการ
 • ขณะนอน , สะกดจิต สมองซีกขวาจะทำงานมากกว่า
 • จิตใจของคนเรามีความสามารถเกินกว่าขอบเขตของการรับรู้ทางสมองที่มีอยู่เฉพาะร่างกายเรา

วิกลจริต VS รู้แจ้ง

 • จากสมมติฐานที่ว่า สมองซีกซ้าย = จิตสำนึก , สมองซีกขวา = จิตใต้สำนึก
 • ความขัดแย้งของสมอง 2 ซีกอาจเกิดโดย 2 เงื่อนไขคือ
 1. บทดีของซีกซ้าย (เหตุผล) ขัดแย้งกับบทร้ายซีกขวา (อารมณ์)
 2. บทร้ายของซีกซ้าย ขัดแย้งกับบทดีของซีกขวา
 • ผู้ที่สามารถแก้ไขบทร้ายดังกล่าวได้สำเร็จ = กูรู ผู้รู้ ศาสดาของศาสนา
 • คนที่แก้ไขไม่ได้ = คนไข้โรคจิต
 • คนโรคจิตกับผู้รู้แจ้งต่างตกอยู่ในมหาสมุทรเดียวกัน เพียงแต่ผู้รู้แจ้งนั้นแหวกว่าย
  ส่วนผู้ป่วยโรคจิตกลับจมดิ่งลง

“ศิลปะ” การแก้ปัญหาและเยียวยา “จิตป่วย”

 • ความทรงจำคือนักบวชผู้ประกอบพิธีสังหาร “ปัจจุบัน” เซ่นสังเวยอดีตที่ตายไปนานแล้ว
 • ความผิดหวัง เกิดจาก ความคาดหวัง
 • ความคาดหวัง ไม่ใช่ความหวัง เสียทีเดียว
 • ผู้ประสบความทุกข์มี 4 จำพวก
 1. ไม่ทำอะไร แต่หวังผล         > ทุกข์มากสุด
 2. ไม่ทำอะไร ไม่หวังผล        > ทุกข์รองลงมา
 3. ทำด้วย หวังผลด้วย           > ทุกข์น้อยลง
 4. ทำด้วย แต่ไม่หวังผล          > ทุกข์น้อยสุด
 • วู่-เว่ย คือการกระทำโดยไม่กระทำ กระทำโดยไม่หวังผล คิดโดยไม่คิด
 • บางครั้งเราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะไม่ยอมรับออกมาตรงๆ ว่านั่นคือปัญหา
 • การสื่อสารกับคนป่วยต้องสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกเลยทีเดียว
 • คนเราก็เหมือนถุงชา ที่จะรู้จักความเข้ม ในตัวเอง ก็ต่อเมื่อถูกโยนลงไปในน้ำเดือดๆ