Holistic Wellness (1)

สุขภาพดี ใจสร้างได้

(บทความนี้ย่อและสรุปจากหนังสือชื่อเดียวกันนี้เลย
โดยคุณมนตรี ภู่มี ครับ)

   ความล้มเหลว 5 ประการของแพทย์แผนปัจจุบัน

 1. การวินิจฉัยโรค
 2. การรักษาโดยละเลยปัจจัยทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
 3. แพทย์หาเหตุผลการป่วยแบบสรุปรวมไม่ได้
 4. การให้คำแนะนำที่ขาดความเมตตาและจริงใจ
 5. ขาดความรู้และความระมัดระวังในการรักษาโรค
 • หัวใจของการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพคือ หาสาเหตุและปรับเปลี่ยนแก้ไขพลังชี่ดั้งเดิมในร่างกายให้กลับคืนสู่ความถูกต้องสมดุล
 • ต่างเวลา ต่างคน ต่างสถานที่ ต่างยารักษา

สุขภาพแบบองค์รวม

 • ตะวันตก = เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย > เซลล์ > อวัยวะ > ความเจ็บป่วยทางร่างกาย
 • ตะวันออก = ความผิดปกติจากภายใน > สมดุลแปรปรวน > อวัยวะภายใน > เจ็บป่วยทางกาย
 • 7 ปัจจัยที่ช่วยให้หายจากโรคที่ไม่มีทางรักษาได้
 1. ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง
 2. รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยด้วยตัวเอง
 3. อาหารที่เหมาะสม
 4. ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะหาย
 5. ความเชื่อที่ถูกต้อง
 6. ความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง
 7. มีจุดหมายในการมีชีวิต

ต้นตอและความหมายของโรคภัย

 • ความหมายของโรค , อาการป่วย , คนป่วย ในสถานที่ต่างกัน ความหมายก็ต่างกันไปด้วย
 • สิ่งที่ตรวจได้ชัดเจน เช่น ความดันโลหิต ยังมีความหมายหรือเกณฑ์พิจารณาต่างกัน
 • จีน > เชื่อว่า ร่างกายมนุษย์คือจักรวาลที่ย่อส่วนลงมา ประกอบด้วยอวัยวะภายในน้อยใหญ่ 365 อย่าง มีเส้นลมปราณ 12 เส้น มีหลอดเลือดใหญ่ 4 เส้น
 • อวัยวะภายในเป็นบ่อเกิดของ พลัง ที่เชื่อมโยงกับกระแสพลังจากอวัยวะอื่นๆ ในร่างกาย อันก่อให้เกิดสมดุลของพลังชีวิต
 • หากมีพลังหนึ่งใดมากน้อยเกินไป จะเกิดความผิดปกติของการไหลของพลัง > ป่วย
 • โยคะ ซี่กง ฝังเข็ม นั่งสมาธิ ล้วนมุ่งที่จะปรับสมดุลของพลังนี้ให้สอดคล้องกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่า อันเป็นพลังที่แทรกซึมผ่านอยู่ในอณูของสรรพสิ่ง
 • “ฉันจ่ายเงินค่าหมอ แต่ไม่ได้จำเป็นต้องเชื่อคำวินิจฉัยของเขาหรอกนะ”

มุมมองของร่างกายกับจิตใจ

 • การแพทย์ตะวันออกให้ความสำคัญกับการมองในแง่ พลังงาน มากกว่า สสาร
 • แม้จะเริ่มด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรม แต่ที่ตามมาคือสิ่งที่เป็นรูปธรรม
  คือการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่ตรวจวัดได้
 • สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะขัดกับธรรมชาติ เพียงแต่ขัดกับสิ่งที่พวกเรารู้เห็นกันว่าเป็นธรรมชาติ
 • สิ่งที่หมอพูดกับคนไข้สำคัญกว่ายาที่จ่ายให้

การเยียวยาคือการสื่อสาร

 • ความป่วยเป็นวิถีที่ระบบอวัยวะปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งแปลกปลอม
  ดังนั้นเราแค่ปล่อยให้กระบวนการป่วยสุกงอมเต็มที่ เพื่อที่ว่ามันจะได้เยียวยาตัวเองได้สำเร็จ
 • ความป่วยเป็นสิ่งที่ร่างกายสื่อสารออกมาให้เราได้รู้ว่าภายในผิดปกติ
 • การเยียวยาคือการสื่อสารย้อนกลับไปยังอวัยวะให้ซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้น
 • การสื่อสาร หมายรวมถึงการพูด การแสดงออก และทุกๆอย่าง
 • ชีวิตมนุษย์ไม่ใช่สมการที่ว่า ร่างกาย  + จิตใจ = ชีวิตคน
 • การป่วยมีสาเหตุได้ 3 ประการ
 1. ปัจจัยภายนอก       ดิน ฟ้า อากาศ
 2. ปัจจัยภายใน จิตใจ อารมณ์
 3. อื่นๆ       นิสัย กิจกรรม สิ่งแวดล้อม มิตรสหาย การทำงาน อาหาร
 • การฝังเข็ม คือ การไปกระตุ้นหรือปรับสมดุลของการไหลเวียนของพลังในร่างกาย
  ตามจุดสะสมพลังงานจุดต่างๆ จนรักษาอาการเจ็บป่วยได้
 • จิตใจสามารถควบคุมเซลล์ได้ อาจจะเซลล์เดียว ในบรรดา 60 ล้านเซลล์
  การกระตุ้นเซลล์เพียงเซลล์เดียวก็ส่งผลกระทบในระดับกว้างต่อการทำงานทั้งร่างกายได้ (กดจุด ฝังเข็ม)
 • จิตสำนึกเราไม่มีวันรับรู้ได้ว่า เซลล์เดียวนี้อยู่ตรงไหนของร่างกาย

เรียนรู้ความเจ็บปวด “พลัง” ที่เปลี่ยนทาง

 • ความเจ็บปวดเป็นกระบวนการเรียนรู้และให้ความหมาย ความเจ็บปวดของแต่ละคน
  แต่ละพื้นที่จึงมีนิยามต่างกันไป
 • ธรรมชาติให้วิธีรับมือกับความเจ็บปวดแก่เรา
 • ความเจ็บปวดเป็นสัญญาณให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • ชี่ (พลัง) ที่อยู่ในร่างกาย เมื่อเกิดสะดุด > ป่วย แสดงอาการต่างๆ ออกมา
 • การรักษาแบบตะวันออกจึงต้องคำนึงถึงตำแหน่งการเคลื่อนของชี่ และเวลาด้วย
 • การรักษาการป่วย คือ การรักษาสมดุลของชี่

วิธีคิดแบบสะท้อนรับของจีน

 • Butterfly effect คือตัวอย่างการสะท้อนรับซึ่งกันและกัน
 • สิ่งที่ไม่เห็นว่ามันมี แต่มันมี
 • มีบางสิ่งเกิดขึ้นตามมาหลังจากอีกสิ่งหนึ่งเสมอ (อย่างหลังจึงเกิดขึ้นเพราะอย่างแรก)
 • การสูบบุหรี่ไม่ใช่เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็ง ทว่าอาการมะเร็งเป็นผลสะท้อนรับของบุคลิกภาพของบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็ง
 • ทุกสรรพสิ่งปฏิเศษสิ่งที่แตกต่าง (จากตัวเอง) และจะติดตามสิ่งที่คล้ายกัน
 • เรียกว่า ปรากฏการณ์ที่ มันเป็นเช่นนั้นเอง
 • ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มักขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้สอยสิ่งที่ “ไม่มีอยู่ของสิ่งนั้นได้หรือไม่” (บ้าน – ใช้พื้นที่ว่าง , แจกัน – ใช้ช่องว่าง)
 • การรักษาหูที่ไต  , ลดอาการโกรธที่ตับ คือตัวอย่างการใช้วิธีคิดแบบสะท้อนรับ
 • ความสัมพันธ์แบบสะท้อนรับตามหลักห้าธาตุ
ฤดูใบไม้ผลิ ไม้ ตับ , ถุงน้ำดี โกรธ
ฤดูร้อน ไฟ หัวใจ , ลำไส้เล็ก ดีใจ
ปลายฤดูร้อน ดิน ความชื้น , ม้าม , กระเพาะ กังวล
ฤดูใบไม้ร่วง ทอง ความแห้ง , ปอด , ลำไส้ใหญ่ เศร้า
ฤดูหนาว น้ำ ความเย็น , ไต , กระเพาะปัสสาวะ กลัว

 

 

สุขภาพดีใจสร้างได้
แต่ต้องรีบสร้างกันหน่อยนะครับ