สงครามที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ เกมส์ ออฟ โธรนส์

เริ่มต้นราวๆ ค.ศ. 1377 อังกฤษยุคกลางถูกทำให้สะเทือนโดยการแย่งชิงอำนาจระหว่างสองตระกูล มันถูกสั่นคลอนด้วยการแก่งแย่งอำนาจจากขุนนางสองตระกูล ซึ่งยาวนานหลายอายุคน และเกี่ยวข้องกับบุคคลมากมายหลากหลาย ที่มีจุดประสงค์ที่ซับซ้อนและความภักดีที่ผันแปร ฟังดูคุ้นหรือเปล่า อเล็กซ์ เจนดเลอร์ แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนามสงครามกุหลาบ ถูกใช้เป็นรากฐานของเรื่องราวส่วนใหญ่ในเกมส์ ออฟ โธรนส์

สอนโดย Alex Gendler, แอนนิเมชั่นโดย Brett Underhill.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar