จับกระแสแฟชั่นการบริโภคอาหาร

ความรู้ทั่วไปเรื่องการรับประทานอาหาร รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพโดยรัฐบาล เหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีโฆษณาที่ออกมาอ้างว่ามีคำตอบสำหรับเราว่าเราควรรับประทานอะไรเสมอ ๆ แล้วเราจะแยกแยะสิ่งที่ดีต่อสุขภาพออกจากสิ่งที่อวดอ้างให้เราเชื่อว่าดีต่อเราออกจากกันได้อย่างไร เมียร์ นาคามัลลิ ให้ข้อเท็จจริงกับเรา เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

สอนโดย Mia Nacamulli, แอนนิเมชั่นโดย Avi Ofer

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar