อะไรทำให้กำแพงเมืองจีนช่างแสนพิเศษ

กำแพงเมืองจีนเป็นมังกรดินและหิน ตัวยาวกว่า 13,000 ไมล์ คดเคี้ยวไปตามชนบทของจีน ประวัติศาสตร์ของกำแพงก็ยาวและคดเคี้ยวไม่ต่างกันเลย เมแกน แคมพิสิ และ เพิ่นเพิ่น เฉิน อธิบายการสร้างและเสื่อมโทรมของกำแพงมหึมานี้

สอนโดย Megan Campisi and Pen-Pen Chen, แอนนิเมชั่นโดย Steff Lee.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar