คุณใช้สมองกี่เปอร์เซนต์

สองในสามของประชากรเชื่อเรื่องหลอกลวง ที่โฆษณากันมากว่าศตวรรษว่า เราใช้สมองแค่ 10% ไม่มีทาง! สมองที่อัดแน่นไปด้วยเซลล์ประสาทของเรา ได้วิวัฒนาการมาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุด ในขณะที่ส่งข้อมูลได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นงานช้างที่ต้องอาศัยสมองทั้งก้อนช่วยกัน ริชาร์ด อี. ไซโทวิค ลบล้างความเชื่อด้านประสาทวิทยาที่ผิด ๆ นี้

สอนโดย Richard E. Cytowic, แอนนิเมชั่นโดย TOGETHER

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar