7 สิ่งที่ควรทำก่อนออกจากงาน

ไม่ว่าคุณจะเบื่องานของคุณหรือค้นพบงานใหม่ที่ท้าทายกว่า
นี่คือสิ่งที่คุณควรกระทำก่อนออกจากงาน

การกระทำ # 1: ตรวจสอบเพื่อให้เป็นการออกอย่างมีศักดิ์ศรีและเกียรติ

การกระทำ # 2: นับต้นทุนค่าใช้จ่ายของเนื้องานปัจจุบันของคุณ

การกระทำ # 3: ให้นายจ้างของคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาของคุณ

การกระทำ # 4:  รักษาภาระผูกพันของคุณที่ให้ไว้ต่อนายจ้างปัจจุบันของคุณ

การกระทำ # 5: อย่ามองหางานอื่นในเวลาที่ บริษัท หรือกับอีเมลของ บริษัท

การกระทำ # 6: อย่าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์กับนายจ้างในอนาคต

การกระทำ # 7: อย่าสมคบคิดกับคนอื่น ๆ จะออกจาก บริษัท
image

ที่มา: Michelhyatt.com

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar