11 เรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณ : บิล เกตต์

โรงเรียนสอนเราหลายเรื่อง บางเรื่องถูก บางเรื่องก็ไม่แน่ แต่มีบางสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน แต่คุณบิล เกตต์ นำมาแบ่งปันทุกคนครับ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar