10 วลีทรงพลังเพื่อคนคิดบวก

สมองและจิตใจเราเป็นตัวควบคุมการกระทำ เราไม่อาจโต้เถียงข้อความข้างต้นได้เลย แต่ความจริงที่คุณควรทราบคืิอ คำพูดเป็นตัวควบคุมสมองและจิตใจอีกที

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar