เรียนรู้จากบทเรียน

ทักษะถอดบทเรียน (Lesson questioning)

ช่วงที่ผ่านมา ท่านพบประสบการณ์ใดที่จำได้ไม่ลืม และต้องการเรียนรู้?
ให้นำเรื่องดังกล่าวมาทบทวนเชิงบวก ด้วยการพูดหรือเขียน ผ่านการตอบคำถามต่อไปนี้…

1.เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นอย่างไร, ทำให้ฉันรู้สึก อย่างไร
2.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือไม่
3.ประสบการณ์ครั้งนี้บอกอะไรฉัน
4.สิ่งที่ฉันทำลงไป มันช่วยอย่างไร, อะไรที่ฉันรู้สึกว่า ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรนัก
5.อะไรทำให้ฉันตัดสินใจไปเช่นนั้น
6.เพื่อรับมือกับเรื่องนี้ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น หากย้อนเวลา กลับไปได้ ฉันจะทำบางสิ่งที่ต่างออกไป สิ่งนั้นได้แก่…
7.ในเหตุการณ์นี้ มีอะไรบ้างที่เกินกว่าที่ฉันจะควบคุม ได้ ? ซึ่งฉันจะรับมือสิ่งนี้อย่างไรดี?
8.จากที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่ฉันควรเอาใจใส่ให้มากยิ่ง ขึ้นเพื่อนำบทเรียนที่ได้มาประยุกต์ใช้และขยายผลเชิงบวก
9.เมื่อมองย้อนกลับไป สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ฉันควร ทบทวนเป้าหมายใหม่หรือไม่? เป้าหมายใหม่ควรมีหน้าตา อย่างไร?
10.มีอะไรที่ฉันควรทำเพิ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายใหม่นี้ บ้าง?
11.เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้ ฉันควรทำ อย่างไร?
12.ฉันจะเตือนใจตนเองอย่างไร ในสิ่งที่ตั้งใจจะทำ

บทความโดย ดร.นพ.ยุทธนาภาระนันท์ MD.,FP.,Ed.D. yparanan@gmail.com แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและเวชศาสตร์ครอบครัว

www.manager.co.th

20130216-000650.jpg

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar