สีกับการออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบทุกส่วนในเว็บไซต์นั้นบอกถึงความเป็นตัวตนขององค์กร ตัวตนของเจ้าของเว็บ
ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร หรือรูปภาพ รูปแบบ การจัดวาง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด และเห็นผลชัดเจน
มีผลต่อความรู้สึกของผู้เข้าชมจริง สิ่งนั้นคือ สี 

สีนั้นอยู่รอบๆ ตัวเรา มีความหมายหลายแง่มุม สีเป็นตัวแทนของธาตุ ตัวแทนของพลังงาน
ถ้าเราเลือกให้ถูก ให้เหมาะสม องค์ประกอบเล็กๆนี้ ย่อมก่อให้เกิดผลมหาศาล


 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar