จิตวิทยาแห่งความสำเร็จของนักกีฬา

ถ้าเราเข้าใจเหตุและปัจจัยที่มีต่อเรื่องต่างๆ
เราก้อสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้
นี่คือinfographic ของนักกีฬา แต่เราทุกคนนำมาใช้ได้ครับ
เพราะเราทุกคนล้วนอยู่ในการแข่งขันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับ

image

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar