คุณค่าของเวลา

เรื่องของเวลา เป็นอะไรที่ต้องใช้เวลามากในการอธิบาย คลิปนี้บอกเล่าให้เห็นคุณค่าของเวลา
โดยใช้เวลาสั้นๆ คุ้มค่าแก่การสละเวลาชม

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar