ความต่างการแพทย์ตะวันออกและตะวันตก

ถ้าได้อ่านในหัวข้อ holistic wellness 1และ 2 ในเว็บนี้แล้ว
จะเข้าใจศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามแนวตะวันออก
ภาพ infographic นี้จะแสดงให้เห็นความต่างของระบบการแพทย์ทั้งสองแบบ

มีความต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นวินิจฉัยโรค ไปจนถึงกระบวนการรักษา
ไม่สามารถบอกได้ว่าแบบใดดีกว่า เป็นการตัดสินเฉพาะตัวของผู้เลือกการรักษาเท่านั้น

20130115-223937.jpg

ดูแลตัวเองง่ายๆด้วยภูมิปัญญาจีน

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar