การปิดยอดในกิฟฟารีนคืออะไร

การปิดยอดในกิฟฟารีน (GIFFARINE)


การปิดยอดกิฟฟารีน

 

ยอดจำหน่ายของกิฟฟารีน หรือคะแนนพีวี ที่เราซื้อสินค้า กิฟฟารีน ในแต่ละเดือน บริษัท กิฟฟารีน จะเก็บรวมให้เราเป็นเดือนๆ ไป เช่น ยอดธุรกิจเดือน ตุลาคม บริษัท กิฟฟารีน จะรวมคะแนนจากยอดที่เรา และองค์กรเครือข่ายดาวน์ไลน์ของเราซื้อ ภายในเดือนตุลาคมรวมๆ กันมาได้เท่าไหร่ เราเรียกว่า ยอดธุรกิจ กิฟฟารีน ของเราในเดือนตุลาคม

สมมุติว่าในเดือนตุลาคม รวมกันตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม เรามียอด กิฟฟารีน ทั้งหมด 44,000 พีวี ซึ่งขาดอีกแค่ 1,000 พีวี เราก็จะครบ 45,000 พีวี ซึ่งถ้ายอดครบ 45,000 พีวี คนที่ยังไม่เป็น โกลด์สตาร์ ก็จะขึ้นตำแหน่งโกลด์สตาร์ หรือ คนที่เป็นโกลด์สตาร์แล้ว ก็สามารถเก็บโกลด์สตาร์ลม เก็บคะแนนสะสม เพื่อรับเงินโบนัส 60,000 บาทได้
ปกติยอดธุรกิจกิฟฟารีน จะคิดกันเดือนต่อเดือน ไม่มีการสะสมข้ามเดือน แต่บริษัท กิฟฟารีน มีช่วงเวลาให้เราซื้อสินค้าในเดือน ถัดไป แล้วเราสามารถเอายอด ที่เราซื้อในช่วง วันที่ ที่บริษัทกำหนด ไปรวมกับยอดของเดือนที่ผ่านมาได้ เราเรียกการซื้อสินค้า ณ เดือนนี้ แล้วเอายอดที่เราซื้อ ไปรวมเป็นยอดของเดือนที่ผ่านมาว่า ซื้อสินค้า ” ปิดยอด ”

577158_680706971955804_744813794_n

 
บริษัท กิฟฟารีน (Giffarine) มีช่วงเวลา วันที่ให้เราสามารถซื้อสินค้าปิดยอดได้ 2 ช่วง คือ
วันที่ 1 – 5 ของเดือนถัดไป
เรียกว่าการปิดยอด รอบแรก เพื่อสิทธิรับปันผล
วันที่ 11 – 18 ของเดือนถัดไป
เรียกว่าการปิดยอด รอบสอง เพื่อการปรับตำแหน่ง
 
เช่น ยอดของเดือน ตุลาคม ที่ยกตัวอย่างว่า ยอดเดือนตุลาคมของเรา มีแค่ 44,000 พีวี  ยังไม่ถึงที่จะขึ้นตำแหน่งโกลด์สตาร์ คราวนี้ ถ้าเราต้องการให้ยอดเดือนตุลาคม ของเรา ถึง 45,000 พีวี ก็สามารถทำได้ คือ
 
ช่วงวันที่ 1 – 5 ของเดือนพฤศจิกายน เช่นอาจจะเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน เราไปซื้อสินค้า กิฟฟารีน แล้ว แจ้งพนักงานศูนย์ กิฟฟารีน ว่า ปิดยอด
ยอด หรือ พีวี ที่เราซื้อ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน จะไปรวมเป็นยอดของเดือนตุลาคม ซึ่งถ้าเราซื้อสินค้าอีก 1,000 พีวี แล้วปิดยอด ก็จะทำให้ยอดในเดือนตุลาคม ถึง 45,000 พีวี ทำให้เราสามารถขึ้นตำแหน่งโกลด์สตาร์ ในรอบเดือนตุลาคมได้
 
แต่ถ้าเราซื้อสินค้า ในช่วงวันที่ดังกล่าวนี้ แล้วแจังพนักงานศูนย์ กิฟฟารีน ว่า ไม่ปิดยอด ยอดพีวีที่เราซื้อ ก็จะเป็นยอดของเดือน พฤศจิกายน หรือยอดของรอบเดือนปกตินั่นเอง
เราจะซื้อสินค้า ปิดยอด หรือ ไม่ปิดยอด ขึ้นอยู่กับการบริหาร การจัดการของเราเอง บริษัทมิได้บังคับ ว่าต้องปิดยอด หรือ ไม่ปิดยอด แต่บริษัท เปิดช่วงเวลาให้เรา ทำยอดธุรกิจของเรา ในเดือนที่แล้วเพิ่มเติมได้ให้เรานั่นเอง
 
ง่ายๆ คือ ทำกิฟฟารีน เรามีเวลาทำงาน เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนอีก 13 วัน สามารถซื้อสินค้าย้อนเวลาได้ ขึ้นตำแหน่งย้อนหลังได้ เช่นนั้นในแต่ละเดือน เราจะมีเวลา ทำธุรกิจกันทั้งหมด  43-44 วันทีเดียว (ใครบอกเราว่าไม่มีเวลาให้รีบๆ มาทำ กิฟฟารีนนะครับ เพราะเพียงแค่เริ่มต้นทำ ก็มีเวลาเพิ่มในแต่ละเดือนถึง 13 วันทีเดียว อิอิ )
 
การปิดยอด ในรอบที่สอง ก็ทำนองเดียวกับรอบแรก หรือ รอบที่ 1 ครับ คือในช่วงวันที่ 11 – 18 ของเดือนนี้ เราสามารถซื้อสินค้า กิฟฟารีน แล้วแจ้งพนักงานศูนย์กิฟฟารีน ว่าปิดยอด เพื่อนำยอดที่เราซื้อ ไปเป็นยอด  กิฟฟารีน ของเดือนที่แล้วได้
 
การปิดยอด เพื่อรักษาสิทธิ์ รับค่าคอมมิชชั่น ในตำแหน่ง บรอนซ์สตาร์  ซิลเวอร์สตาร์  โกลด์สตาร์ หรือตำแหน่งสูง ๆ ขึ้นไปใน กิฟฟารีน บริษัืท ให้เราปิดได้ในรอบแรกเท่านั้น แต่สำหรับการทำยอดเพื่อขึ้นตำแหน่งเช่น คนที่ต้องการขึ้นตำแหน่งโกลด์สตาร์ สามารถซื้อสินค้า ปิดยอดได้ทั้งรอบแรก และ รอบที่สอง
 
สรุปง่ายๆ คือรอบแรก ให้บรอนซ์สตาร์ ซิลเวอร์สตาร์ หรือ โกลด์สตาร์ขึ้นไป ปิดยอดให้ถึง 1,500 พีวีไว้ก่อน เพื่อรับสิทธิ์คิดคำนวณค่าคอมมิชชั่น และสิทธิ์ในการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ตามแผน กิฟฟารีน ส่วนการทำยอดขึ้นตำแหน่งต่าง ๆ เช่นจากบรอนซ์สตาร์ ไปซิลเวอร์สตาร์ หรือ ไปโกลด์สตาร์ สามารถปิดยอดทำยอดเพิ่มในรอบที่สองได้
ความสำเร็จกับกิฟฟารีน
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Skip to toolbar